Цікаве і нове про ВІТАМІН Д

Вітамін D — НЕ вітамін в класичному розумінні.

Він початково біологічно інертний і повинен пройти два процеси гідроксилювання для перетворення в метаболічно активну форму, причому цей процес і біологічна дія проявляються не в місці його безпосереднього утворення.

Від класичних вітамінів вітамін D3 також відрізняє те, що він не є кофактором жодного з відомих ферментів і може самостійно синтезуватися в організмі (з холестерину — загального джерела для синтезу всіх стероїдних гормонів). Нарешті, вітамін D3 має специфічний ядерний рецептор в клітинах різних органів і тканин, що характерно виключно для гормонів

До активної форми вітаміну D3 (1,25 (ОН) 2D) в клітинах різних тканин (головний мозок, передміхурова і молочна залози, кишечник, матка, імунокомпетентні клітини, яєчка, яєчники, сперматозоїди, яйцеклітини), а також в мітохондріях всіх клітин організму людини виявлено специфічні рецептори. Це дозволяє розглядати вітамін D саме як гормон D, що працює в рамках так званої ендокринної системи D-гормону.

Функції цієї системи полягають в здатності генерувати і модулювати біологічні реакції більш ніж в 40 тканинах-мішенях шляхом регуляції транскрипції генів в ядрі клітини (повільний геномний механізм) або активації внутрішньоклітинних трансміттерів на поверхні клітини (швидкий негеномний молекулярно-клітинний механізм)

Нові уявлення про вітамін D як про потужний стероїдний гормон привели до суттєвої переоцінки його фізіологічної ролі в організмі людини. Виявилося, що достатній рівень гормону D необхідний людині протягом усього життя: від періоду новонародженості до найглибшої старості, оскільки вітамін D3 впливає на транскрипцію близько 3% людського генома, в тому числі регулює важливі гени, що відповідають за синтез статевих гормонів і регуляцію вуглеводного обміну, порушення функції яких закономірно супроводжуються низькою якістю життя і прискореним старінням людини

Прийнято виділяти:

класичні ефекти вітаміну (гормону) D:

  • регуляція фосфорно-кальцієвого обміну

  • кістковий метаболізм

некласичні ефекти вітаміну (гормону) D:

  • гальмування клітинної проліферації і ангіогенезу (антиапоптичний і протипухлинний ефект),

  • контроль секреції інсуліну (гіпоглікемічний ефект),

  • активація синтезу в клітинах природних білків-антибіотиків (кателіцидинів)

  • антибактеріальний і протизапальний ефект) і ін.

Сьогодні на тлі високої поширеності дефіциту вітаміну D триває зростання числа онкологічних захворювань, тому можна припустити, що дефіцит вітаміну D причетний до канцерогенезу. У найбільшій кількості досліджень вивчався зв'язок дефіциту/недостатності вітаміну D і раку молочної залози і передміхурової залози (РПЗ) як найбільш частих форм раку у жінок і чоловіків відповідно.

Польські вчені встановили, що у пацієнтів з РПЗ (рак простати) спостерігається більш важкий дефіцит вітаміну D в порівнянні з таким у чоловіків з ДГПЗ (доброякісної гіперплазії простати).

Нарешті, згідно з новітніми епідеміологічними даними, дефіцит вітаміну D підвищує ризик смертності від онкологічних захворювань на 14%, а ризик смертності від усіх причин — на 35%.

За цими цифрами стоять десятки і сотні тисяч пацієнтів, тому недалекоглядно і аморально відмовляти їм в компенсації дефіциту вітаміну D, що може сприяти як профілактиці РПЗ, так і поліпшенню результатів будь-яких варіантів його лікування на всіх стадіях процесу.

У різних країнах рекомендоване добове споживання вітаміну D3 становить 400-600 МО / добу для дорослих. Сьогодні активно обговорюється підвищення добової дози до 2000-4000 МО / добу, а для лікування ожиріння можуть знадобитися дози 6000-10 000 МЕ на добу.

Сучасні дослідження показують, що щоденний прийом 10000 МО абсолютно безпечний з точки зору негативного впливу на кальцієвий обмін і процеси ренального літогенезу (утворення каменів).

Таким чином, довгострокове підтримання оптимальної концентрації вітаміну D в крові — фізіологічна і патогенетична стратегія профілактики і лікування практично всіх асоційованих з віком захворювань, до яких насамперед належать стрімко молодіючі сьогодні онкологічні захворювання, включаючи РПЗ.